حضانت

امیرعباس
با سلام من و همسرم جدا از هم زندگی می کنیم ولی طلاق و متارکه نکرده ایم.با وکالتی که من به همسرم دادم او از دادگاه حکم حضانت فرزندانم را برای خود گرفته.با توجه به اینکه من از نظر عاطفی شدیدا" به فرزندانم وابسته هستم و در آستانه فروپاشی روحی قرار گرفته ام آیا میتوانم تقاصای ابطال حکم حضانت دادگاه را بنمایم.باز هم عرض می کنم ما از هم جدا نشده ایم و زن و شوهر هستیم.