ارث نامزد

سلام،برادرم نامزد داشت که در حین نامزدی فوت شد اسمش تو شناسنامه هست و بیمه شده ولی باکره میباشد الان دو سال از فوت برادرم میگذره و اون تمام حقوقشو به صورت کامل گرفته تمام مهریه و... الانم حقوقشو میگیره و الان دو ماه هست ازدواج کرده ایا میتونیم حقوقش را قطع کنیم چون ازدواج کرده است