زمین قدیمی

با سلام وخسته نباشید پدر بزرگ اینجانب زمینی را دارا بودند که در بخشی از ان مدرسه احداث کردند و در شکایات قبلی که انجام. شد از انجا که پدر بزرگم فقط زمینی مشابه به زمین خودش را در دادگاه خواسته بود پولی را که برای خرید ان زمین به او پیشنهاد شده بود نپذیرفته بود و پس از ان به. دلیل اینکه قولنامه قدیمی است و شاهدین آن همه فوت شده اند و ایشان به دلیل عدم آگاهی قولنامه جدید دریافت ننموده تکلیف آن زمین و حتی مالکیتش بدون جواب مانده برای احقاق این زمین ممنون میشم راهنمایی بفرمایید