حضانت فرزند پسر

ابوالفضل
با سلام .پسری شش ساله دارم که حضانت دائم او را در قبال بذل مهریه از همسرم گرفتم و توافقی جدا شدیم همچنین قرار دادی در دفتر خانه برای حضانت دائم فرزندم نوشتیم که اگر به هر دلیلی در اینده حضانت فرزندم را از من بگیرد حق خسارت من را پانصد سکه پرداخت کند .ایا با وجود این توافقات همسرم باز هم می تواند حضانت پسرم را بعد از هفت سال از من بگیرد