طلاق

ایا من میتوانم در خواست طلاق بدم در صورتی که هیچ کدام از موارد ضمن عقد را ندارم فقط به خاطر ناسازگاری بیش از حد و رابطه و زندگی کاملا مرده از اول ازدواج تا الان که 5 سال گذشته


خواهش میکنم کمکم کنید دیگه اصلا تحمل ندارم