گرفتن چک تضمین قبل از امضای قرارداد

مرجان مهروان

با سلام

خلبان شرکت هواپیمایی آتا قبل از امضای قرارداد یک تعهد نامه 10 ساله با چک تضمین 150 میلیون تومانی امضا کرده است که 3 روز بعد که قرارداد اماده شده در متن قرارداد صحبتی از تعهد و چک نشده است عنوان شغلی لز خلبان به کمک خلبان تغییر پبدا کرده در حالی که ایشون به عنوان خلبان پرواز میکنن و حقوق ایشون با صحبت های اولیه کاملا متفاوت  و در متن قرارداد 2 میلیون خورده ای است که از حقوق پایه یک کمک خلبان هم بسیار پایین تر هستش و مدت قرارداد 3 ماهه بوده که اردیبهشت ماه تموم شده برای خارج شدن از شرکت و پس گرفتن چک چه راه حلی وجود دارد؟