تعیین میزان ضرر دو شریک

سید احسان محسنی
برای شروع کاری بنده ۱۰ میلیون و دوستم ۳۳ میلیون تومن گذاشتیم که از این مقدار ۳ تومن دوستم ضرر کرد و بنده نیز ۸ میلیون تومن. طی مدت ۴ ماه مجبور به بستن مغازه شدیم میخواستم بدونم الان من باید به دوستم ضرر یدهم یا ایشان ؟ در حال حاضر ایشان همچنان ۳۰ میلیون تومن خودش را دارد فقط برای رهن ملک بکار گرفته شده بود ولی سرمایه بنده صرفا جهت کار