قرارداد اجرا نشده و پاسخگو نمیباشد

ماشااله نگهبان 09124372315
طرف قرار بود به 2 پسر ورزشکار بنده ویزای ورزشی جهت مسابقات امریکا بگیرد ولی هیچ کاری نکرد