وکالت تعیین ارث بعد از فوت موکل

احمدکعب عمیر
باسلام پدربنده 5سال پیش از پدر بزرگ متوفای من وکالت کاری اداری وارث ومیراث گرفته اس ایا پدرم میتواند با داشتن این گونه وکالت دیگر برادران وخواهران خود رااز ارث ومیراث محروم نماید یا خیر؟ لطفا راهنمایی بفرمایید باتشکر