تعویض شناسنامه بعد طلاق

یاسمین
26 سالم بعد 3سال رفتن به دادگاه و اومدن تونستم جدا بشم از همسرم باکره نیستم الآن دیگه خواستم بدونم راهی وجود داره قبل ازدواج مجدد بتونم شناسنامم عوض کنم در حقیقت اسم طرف مقابلم رو حذف کنم از تو شناسنامم؟

تشکر