کلاهبرداری

فرشته
مدیرعامل با داشتن حق امضا و کلیه اختیارات اقدام به کدفروشی و فروش کارت بازرگانی کرده است چگونه شکایت کنم چون دارایی تمام اموال و حسابهای بانکی را بعلت عضو هیت مدیره بودن بسته است..لازم بذکر است که بنده 5درصد سهم الشرکه داشته و تاکنون هیچ سودی از شرکت به من داده نشده