اعاده بخدمت ایثارگران

عبدالعظیم قلیزاده
من در سالهای 67 الی 73 شهرداری ماکو قراردی و کارمندی مشغول بوم ولی سال 73 بعلت عدم نیاز برکنارم کردند سوال ایا من باتوجه به اینکه ایثارگر هستم و 20 درصد جانبازم و باتوجه به قانون اعاده بکاره جانبازان به شماره91/4/12-144 میتوانم به کارم برگردم؟ چون من به شهرداری مراجعه کردم فرمودند قاصله زمانی خیلی زیاده ما نمیتوانیم کاری کنیم . ایا این دلیل قانونیه؟ من چیکار میتونم بکنم سپاسگزارم