اجرای حکم نفقه فرزند

سلام من و شوهر سابقم طی طلاق توافقی در سال 92جدا شدیم و در طلاقنامه ذکر شده نفقه فرزند را ماهیانه پرداخت کند ایشان چند ماه پیش ازدواج مجدد نموده و میگوید نمیتوانم این مبلغ را پرداخت کنم و طی این چند ماه هیچ پولی پرداخت نکرده و من حکم عدم امکان سازش را به اجرا گذاشتم و خواهان اجرای حکم شدم...میخواهم بدانم ایشان میتواند مبلغ نفقه را کم کند؟ و اینکه پروسه اجرای حکم چیست و حدودا چقدر زمان میبرد؟ و نهایتا نتیجه چه میشود؟ لطفا راهنمایی کنید...ممنونم