انحصار وراثت

مژده اشافى

 

باسلام : أيا وكيل احد از وراث درجه يك با كليه مدارك مثبته ميتواند بدون حضور فيزيكى وراث اقدام به اخذ انحصار وراثت و يا ماليات بر إرث نمايد در صورت مثبت بودن جواب من لطفا" در مورد مراحل و هزينههاى ان توضيح فرماييد .

                                                         با احترام : مژده اشافى