پرینت سیم کارت

یوسف
با سلام.خانم من از خونه رفته و ادعا کرده که دیگر با من زندگی نمیکنه.منم تقاضای الزام به تمکین دادم.البته خانمم به من تهمت داشتن رابطه با همکارم زده.خواستم ببینم این موضوع در دادگاه عدم تمکین که حقوقی هستش میتونه مورد بررسی قاضی قرار بگیره و یا قاضی دستور به گفتن پرینت سیم کارت بنده بده؟