مشکل حقوقی شدید

با سلام و خسته نباشید
مادر من فرهنگیه و به یکی از افراد فامیل یک لطفی کرد و برایش ماشین قسطی از آموزش و پرورش گرفت ( البته به نام خود مادرم )
اون فرد نصف پول ماشین را به آموزش و پرورش داد و قرار شد هر ماه قسط اون ماشین را که از حقوق مادر کم می شود را بپردازه 
اما بعد سه ماه قسط را پرداخت نکرده و گفته تا یک وکالت قانونی از ماشین به من ندهید قسط را پرداخت نمی کنم
و گفته اگه از من شکایت کنید و اعلام سرقت ماشین کنید، میام با پلیس دم در مدرسه ی مادرم و آبرویش را میبرم( تهدید)
از طرفی یک بار ماشین رفته پارکینگ و اون فرد بدون امضا صاحب ماشین ( مادرم ) ماشین رااز توقیف خارج کرده می خواستم بدونم میشه کاری کرد ماشین برگرده پارکینگ ( اصلا چجوری بدون صاحب ماشین و وکالت قانونی، ماشین را از توقیف خارج کرده؟)
در ضمن ماشین و کارت ماشین و پلاک به نام مادرم است 
میترسم بره پلاکی که به نام خودشه را به ماشین بزنه و قسطی هم پرداخت نکنه
ما بمونیم و یک قسط 
لطفا کمک کنید.
ممنون

 
با سلام و خسته نباشید
مادر من فرهنگیه و به یکی از افراد فامیل یک لطفی کرد و برایش ماشین قسطی از آموزش و پرورش گرفت ( البته به نام خود مادرم )
اون فرد نصف پول ماشین را به آموزش و پرورش داد و قرار شد هر ماه قسط اون ماشین را که از حقوق مادر کم می شود را بپردازه 
اما بعد سه ماه قسط را پرداخت نکرده و گفته تا یک وکالت قانونی از ماشین به من ندهید قسط را پرداخت نمی کنم
و گفته اگه از من شکایت کنید و اعلام سرقت ماشین کنید، میام با پلیس دم در مدرسه ی مادرم و آبرویش را میبرم( تهدید)
از طرفی یک بار ماشین رفته پارکینگ و اون فرد بدون امضا صاحب ماشین ( مادرم ) ماشین رااز توقیف خارج کرده می خواستم بدونم میشه کاری کرد ماشین برگرده پارکینگ ( اصلا چجوری بدون صاحب ماشین و وکالت قانونی، ماشین را از توقیف خارج کرده؟)
در ضمن ماشین و کارت ماشین و پلاک به نام مادرم است 
میترسم بره پلاکی که به نام خودشه را به ماشین بزنه و قسطی هم پرداخت نکنه
ما بمونیم و یک قسط 
لطفا کمک کنید.
ممنون