طلاق

فاطمه اسدی
شوهرم کار میکنه ولی نمیتونه حقش رو از دیگران بگیره الان ده سال از شروع زندگیمان میگذره ولی تغییری نکرده و زندگیم به سختی میگذره و خرجی نمیده چگونه میتونم راحت تر طلاق بگیرم؟ ممنون