قرارداد کاری ومطالبات حقوق وبیمه

حسین

باسلام
اینجانب با داشتن فیش حقوقی،بیمه (13ماه ار16ماه مورد قراردادم)وقرارداد کتبی کار(تا اسفند 94)6ماه ابتدای امسال بدون قرارداد، بابت مطالبات خود به اداره کار شکایت کردم ولی اونا گفتن قرارداد من از نوع کارگر کارفرما نیست،دلیلشونم این بود که تامین خودرو با خودم بوده در حالی که اگر تامین خودرو از خودم نبود اصلا امکان همکاری وجود نداشت،واونا هم شرکت مسافربری نبودن،شرکت پیمانکاری اجرایی هستن.واینکه خودرو بنام خود من نیست،چون باید طرح ترافیک میداشت منم از خواهر ماشینشو گرفتم و رفتم مشغول بکار شدم.الانم 3ماه بیمه منو نریختن و1ماه (شهریورماه که میشه آخرین ماه همکاریمون)حقوقمو ندادن.شغلم رانندگی با ماشین خودم واسه یه شرکت پیمانکاری آب وفاضلاب بوده وباتوجه به قراردادی که اونا با آب فاضلاب داشتن باید یه خودرو با راننده در اختیار اونا واسه تردد می ذاشتن.حالا نمیدونم چجوری حق خودمو بگیرم با مشاوره اداره کار حرف زدم گفت اعتراض بزن.الانم برای اینکه حقوق شهریور ماه منو بخوان بدن میگن باید هرچیزی ما نوشتیم وعطف میکنن به شماره پرونده اداره کار واینکه من تمام حق وحقوقمو در قبال همون مبلغ شهریور ماه تحویل گرفته باشم(اون در قبال چک در حالیکه همیشه به حسابم واریز میشد)یعنی با همون حقوق شهریور ماه بامن تسویه کنن وگفتن تا وقتی پای برگه ای مارو امضا نکنی از پول خبری نیس.اگر نیازی به مراجعه حضوری هست بگید برم
لازم به ذکر است قرارداد کتبی من تا اسفند ماه پارسال بود وچون فهمیدم بر علیه من تنظیم شده 6ماه  اینور سال تا شهریور بدون قرارداد کار کردم،اکثر فیشهای حقوقیم پارسالو دارم و   3ماه اول امسال و واریزی ها به حسابم فقط موجوده بدون قرار داد کتبی کار کردم ودر شهریور ماه قطع همکاری کردیم.لازم به ذکر است در لیست بیمه بعنوان راننده خودرو سبک ودز فیش حقوقی هم راانده نوشته شده.
ممنون میشم راهنماییم کنید
حسین

مطالبه حقوق وبیمه
حسین

باسلام
اینجانب با داشتن فیش حقوقی،بیمه (13ماه ار16ماه مورد قراردادم)وقرارداد کتبی کار(تا اسفند 94)6ماه ابتدای امسال بدون قرارداد، بابت مطالبات خود به اداره کار شکایت کردم ولی اونا گفتن قرارداد من از نوع کارگر کارفرما نیست،دلیلشونم این بود که تامین خودرو با خودم بوده در حالی که اگر تامین خودرو از خودم نبود اصلا امکان همکاری وجود نداشت،واونا هم شرکت مسافربری نبودن،شرکت پیمانکاری اجرایی هستن.واینکه خودرو بنام خود من نیست،چون باید طرح ترافیک میداشت منم از خواهر ماشینشو گرفتم و رفتم مشغول بکار شدم.الانم 3ماه بیمه منو نریختن و1ماه (شهریورماه که میشه آخرین ماه همکاریمون)حقوقمو ندادن.شغلم رانندگی با ماشین خودم واسه یه شرکت پیمانکاری آب وفاضلاب بوده وباتوجه به قراردادی که اونا با آب فاضلاب داشتن باید یه خودرو با راننده در اختیار اونا واسه تردد می ذاشتن.حالا نمیدونم چجوری حق خودمو بگیرم با مشاوره اداره کار حرف زدم گفت اعتراض بزن.الانم برای اینکه حقوق شهریور ماه منو بخوان بدن میگن باید هرچیزی ما نوشتیم وعطف میکنن به شماره پرونده اداره کار واینکه من تمام حق وحقوقمو در قبال همون مبلغ شهریور ماه تحویل گرفته باشم(اون در قبال چک در حالیکه همیشه به حسابم واریز میشد)یعنی با همون حقوق شهریور ماه بامن تسویه کنن وگفتن تا وقتی پای برگه ای مارو امضا نکنی از پول خبری نیس.اگر نیازی به مراجعه حضوری هست بگید برم
لازم به ذکر است قرارداد کتبی من تا اسفند ماه پارسال بود وچون فهمیدم بر علیه من تنظیم شده 6ماه  اینور سال تا شهریور بدون قرارداد کار کردم،اکثر فیشهای حقوقیم پارسالو دارم و   3ماه اول امسال و واریزی ها به حسابم فقط موجوده بدون قرار داد کتبی کار کردم ودر شهریور ماه قطع همکاری کردیم.لازم به ذکر است در لیست بیمه بعنوان راننده خودرو سبک ودز فیش حقوقی هم راانده نوشته شده.
ممنون میشم راهنماییم کنید