بیمه

مهران
سلام. من از تصادف کردم. نامه از اجرای احکام گرفتم و به بیمه تحویل دادم اما بیمه بالا ی یک ماه است که پول نداده.ایا میتونم ادعا ی خسارت کنم