.........

.......

سلام
دونفر با یکدیگر دعوا گرفته بودند من پایان دعواشون رسیدم حالا از دادگاه به عنوان شاهد برام نامه اومده من هم علاقه ای برای حضور در دادگاه ندارم. (این نامه برای بار سوم هست)
سوال من این است آیا در دادگاه حضور پیدا نکنم برام مشکلی پیش میاد