تهمت و افتراء و نشراکاذیب

مجتبی ویسی
باسلام شوهر سابق همسرم درخیابان جلوی مرا گرفت و به همسرم توهین و فحاشی وافتراء بستن وباهم درگیر شدیم منن سیلی به ایشان زدم و او هم مرا چندسیلی زد و ازایشان شکایت کردم و بعد یک هفته متوجه شدم ایشان درمحل کارم نسبت به همسرم نشراکاذیب کرده و او را فاحشه جلو داده ودر اقدامی دیگر به مرکز رفته و دوباره نشراکاذیب و زن مرا خرابکار و اینکه هر 10دقیقه با یکنفر رابطه دارد وچهار شاهد آوردم وبازم بعد چندماه این عمل رو تکرار کرده ولی دادگاه دیگه شاهد قبول نکردن ابتدا ضرب وشتم رو بررسی کردن دردادگاه ویژه کارکنان دولت متهم به پرداخت دیه شدم والان پرونده نشراکاذیب در بازپرسی اثبات و به دادگاه رفته آیا دیه من در ضرب و شتم باعث تغییر رای در دادگاه میشه؟ و حکم این شخص چی هستش؟ آیا باید همسرم هم شکایت میکرد یا شکاین بکنه؟ دوسال از پرونده میگذرد