احقاق حقوق از کارفرما

بنده از برج 7 سال 84 تا برج 3 سال 89 در کارگاهی مشغول به کار بودم.قرارداد کتبی نداشتم با کارفرما و میزان حقوقم در سال اول ماهانه 45 هزارتومآن بود و هر ساله کمی اضافه میشد و در آخرین دریافتی زیر 100هزارتومان بود. بیمه فقط یک ماه یا دوماه برآیم رد کرده بود کارفرما. برای اثبات رابطه کاری بینمان شاهد دارم ولی میزان دریافتی مدرک مکتوبی وجود ندارد برای طرفین. حالا امکان طرح شکایت از ایشان دارم؟