خیانت

maedeh alizade
سلام درسته که میگن اگه زن بره مسافرت حتی یک روز شوهرش میتونه با زن دیگری باشه و هیچ مجازاتی هم براش نوشته نمیشه از لحاظ قانونی؟