رای دادگاه برای ارش شکستگی بینی

سینا فرهنگ
سلام خسته نباشید من چندوقت پیش بایه خودرو پرایدتصادف کردم 50 درصدمقصرشدم الان دادگاه ارش شکستگی بینی من روزده 2 درصد دیه کامل خواستم بپرسم میشه اعتراض بزنم