عقد موقت

حمید م
با سلام ایا اجباری از سوی قانون برای ثبت حقوقی عقد موقت وجود دارد که نیاز باشد زن و مرد علاوه بر عقد شرعی، ان را در مکانی ثبت کنند؟ و اگر ثبت نشود عمل غیر قانونی و مستوجب تعقیب به حساب خواهد امد؟ و در صورت الزام، ایا دفاتر رسمی ثبت ازدواج، عقد موقت را بدون وارد کردن در شناسنامه ثبت خواهند کرد؟