ارث

مجید
با سلام و احترام. من یک مرد چهل و هفت ساله هستم. یک خانه دارم. دارای یک همسر و یک پسر و مادر و چند برادر و خواهر می باشم. می خواستم بدانم چکار کنم تا در صورت فوت خودم تمامی شش دانگ مذکور فقط به همسرم برسد. با تشکر