نفقه

شیرزاد

با سلام آیا میشود برای کاهش نفقه دادخواست داد اصلا مگر نفقه بر اساس درآمد فرد نیست مگر اقل و اکثری دارد شاید کسی نتواند  اصلا نفقه اقارب را بدهد  اگر میشود راهنمایی بفرمایید .