نگفتن طلاق باین غیر مدخوله به همسر

سلام .من طلاق در عقد قبلی داشتم و باکره بودم .به همسر فعلی گفتم نامزد بوده ایم . حکم تدلیس است؟مجازاتش چیست؟مهریه به من تعلق میگیرد؟