کتک زدن بسیجی توسط سرباز سپاه

mohsen
باسلام.من یک بسیجی هستم در شب گذشته سرباز در حوزه خواب بوده و به هیچ وجه بیدار نمیشود حتی شی داخل ساختمان پرت کرده بیدار نشد 14مرتبه با تلفنی که کنار او قرار تماس گرفته شده و جواب نداده.لا اومدن گشت ماشینی یکه از بچه ها از در بالا رفته و او را صدا زده و باز هم بیدار نشده مجبور شدیم از سر در وارد ساختمان بشیم و من از روی عصبانیت در اتاق سرباز را زده و با عصبانیت به او محترمانه بدون هیچ بی احترامی تذکر داده و شی را به داخل اتاقش پرت کرده و گفتم اگه جای این مواد منفجره بود چه کار میکردی خواب آلود سر خودش رو تکون داده و رفته ساعت 5که تمام بچه ها داخل ساختمان بودند و من رفتم حکم رو داخل ماشین بزارم از اتاقش اومد بیرون فحاشی کرد و گفت بار اول و آخرت باشه مثه سگ صداتو بالا میبری و 3تا ضربه محکم به قفسه سینه من زد و به عقب پرتم کرد و من میخوام از ایشون شکایت کنم از شما خواهش میکنم کمکم کنید.با تشکر