روابط

سلام اگر معلم مرد کلاس اول دبستان دانش آموزان دختر کلاس خود را که غیر ممیز باشند بدون قصد لذت لمس کند. با توجه به شرایط کلاس اول که روابط عاطفی و محبت ضروری. مثلا آنها را کنار خود نگه دارد حالت دوستانه در حالی کنارش هستند مثلا یک سمت ایستاده باشن دستش را به دور گردن یا کمر آنها حلقه بزند یا وقتی داره از روبرو باهاشون صحبت میکنه دستاشا دور کمرشون حلقه بزند. همه از روی محبت باشه دانش آموزان هم غیر ممیز باشند آیا جرم محسوب می شود؟ هیچ جای مشکوکی مثلا باسن، پایین تنه، سینه، صورت، را هم لمس نکره باشه. کسی را هم نبوسه.با این ها میتوان اثبات جرم کرد؟آیا برای گناهکار بودن کافی هستند؟ اگه هستن تا چند سال قابل پیگیری و شکایت هستن؟