میزان نفقه فرزند

غزال
سلام دختر 18 ساله کنکوری هستم رفتار پدرم با مادرم بد است و با اینکه پدرم نزدیک به 200 میلیون اموال و ماهانه 600 هزار درامد دارد نفقه من و مادر و برادرم را از کودکی تا به حال نداده است و همین موضوع باعث شده که من و مادرم مشکل اعصاب پیدا کنیم و تحت نظر روانپزشک قرص اعصاب مصرف کنیم . درصورت درخواست نفقه چه اموالی به من تعلق میگیرد؟