قولنامه ملک

مهدی

با سلام. بنده یک واحد آپارتمان مسکن مهر خودرا در بنگاه معاملات املاک به فرد دیگری فروخته و قولنامه کرده ام.این واحد دارای 25 میلیون وام بانک مسکن است و چون هنوز سند رسمی نشده است از نظر بانک امکان انتقال وام به خریدار نمی باشد. در قولنامه درج شده هر وقت بنده تخلیه نمودم (بهمن ماه) خریدار موظف به پرداخت تمامی اقساط باقیمانده می باشد و بابت تضمین پرداخت اقساط چکی به مبلغ کل قیمت ملک از خریدار اخذ شد و در قولنامه درج و نزد بنگاه نگهداری می شود. آیا این تضمین کافیست ؟ در صورت پرداخت نکردن اقساط بنده که فروشنده هستم به لحاظ حقوقی می توانم چک را به اجرا بگذارم؟
مهدی

با سلام. بنده یک واحد آپارتمان مسکن مهر خودرا در بنگاه معاملات املاک به فرد دیگری فروخته و قولنامه کرده ام.این واحد دارای 25 میلیون وام بانک مسکن است و چون هنوز سند رسمی نشده است از نظر بانک امکان انتقال وام به خریدار نمی باشد. در قولنامه درج شده هر وقت بنده تخلیه نمودم (بهمن ماه) خریدار موظف به پرداخت تمامی اقساط باقیمانده می باشد و بابت تضمین پرداخت اقساط چکی به مبلغ کل قیمت ملک از خریدار اخذ شد و در قولنامه درج و نزد بنگاه نگهداری می شود. آیا این تضمین کافیست ؟ در صورت پرداخت نکردن اقساط بنده که فروشنده هستم به لحاظ حقوقی می توانم چک را به اجرا بگذارم؟