جزای نقدی در مورد تصادف منجر به کبودی دست وپا

پیمان

با عرض سلام و ادب خدمت شما

ممنون بابت راهنمایی شما

من حدود 6ماه پیش تصادفی با یک موتور سوار داشتم و بعد از طی مراحل اداری ماشین از توقیف آزاد شد و کوپن تقدیم دادسرا شد.و فکر می کردم که پرونده بسته شده که متاسفانه بعد از 6ماه از دادسرای رودکی با من تماس گرفتند و درخواست واریزیک میلیون و هشتصد هزار تومان بابت جزای نقدی به حساب صندوق دولت واریز کنم.می خواستم بدونم که این درخواست آنها منطقی هست یاخیر.ممنون میشم اگر امشب بهم جواب بدید چون فردا بابد به دادگاه ونک مراجعه کنم
پیمان

با عرض سلام و ادب خدمت شما

ممنون بابت راهنمایی شما

من حدود 6ماه پیش تصادفی با یک موتور سوار داشتم و بعد از طی مراحل اداری ماشین از توقیف آزاد شد و کوپن تقدیم دادسرا شد.و فکر می کردم که پرونده بسته شده که متاسفانه بعد از 6ماه از دادسرای رودکی با من تماس گرفتند و درخواست واریزیک میلیون و هشتصد هزار تومان بابت جزای نقدی به حساب صندوق دولت واریز کنم.می خواستم بدونم که این درخواست آنها منطقی هست یاخیر.ممنون میشم اگر امشب بهم جواب بدید چون فردا بابد به دادگاه ونک مراجعه کنم