قانون مهاجرت

Mahyar
بخش 60 بند 5 و ۷ سطر ۱ یعنی چی مربوط به قانون اقامت کشور المان


Mahyar
سلاپ خسته نباشید میشه کمک کنید که بخش ۶۰ . بند ۷ و بند ۵ یعنی چی مربوطه به کشور المان هستش