حق طلاق

فاطمه لوخی

با سلام

همسر من بارها من را تهدید به کتک و مرگ میکند و میدانم که گاها در هنگام عدم حضور من در منزل با آوردن خانم به خانه با آنها رابطه نامشروع برقرار میکند.

آیا اگر در خانه دوربین تعبیه کنم و آن را به دادگاه ارائه دهم دادگاه با طلاق من موافقت خواهد کرد؟

ممنون