نزاع

Hamid pashayi
سلام دیروز در خیابان با دو نفر دعوام شد درگیر شدیم و به جراحت طرفین دعوا خطم شد من از صحنه دعوا متواری شدم،شماره ماشینم رو برداشتن،آیا با داشتن شماره ماشین و گردن نگرفتن من امکان داره بتونن ثابت کنن من زدمشون