شکایت بانک به علت پرداخت نکردن معوقه

سلام .من به بانک مهر 15 میلیون معوقه دارم وتا باز پرداخت نهایی 4 سال مانده .بانک به علت پرداخت نکردن شکابت کرده وحقوقی شده .من زن هستم آیا میتونم در دادگاه شرکت نکنم و این وکالت رو به هنسرم بدهم تا به جای من در دادگاه شرکت کند ؟؟