جعل و استفاده از سند مجعول

amin
با سلام خدمت استاد عزیز. بنده پولی از افرادی طلب داشتم که همگی به محکومیت تضامنی محکوم شدند و یکی از آنها ملکی داشت و بنده توسط دادگاه توقیف و در مزایده بعنوان طلبم خریداری کردم و چند روز بعد از مزایده مادر کسی که ملکش را بجای طلب برده بودم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی داد علیه من و دیگر افرادی که تضامنی محکوم شده بودن از جمله شوهر و پسرش مبنی بر اینکه پسرم قبل از توقیف توسط دادگاه ملک را به پدرش فروخته و پدرش هم بعنوان مهریه به من فروخته البته با دو عدد مبایعه نامه نه با سند رسمی که در یکی از مبایعه نامه ها که عنوان شده بود ملک بعنوان مهریه به اون خانم داده شده جعلی صورت گرفته بود که عبارت مورد معامله بعنوان مهریه به خانم خریدار داده شده طبق نظر کارشناس خط در مرحله زمانی دیگری و با قلم دیگری و بوسیله شوهر اون خانم به مبایعه نامه ها اضافه شده که دعوی اون خانم رد شد و ملکم من سند زدمو تموم شد حالا میخواستم ببینم میتونم از اون خانم بعنوان استفاده از سند مجعول و از شوهرش بعنوان جاعل در دادسرا شکایت کنم البته فعلا رای پرونده حقوقی قطعی نشده و چن روزی تا قطعیت رای که حق اعتراض در تجدید نظر استان دارن مونده. لطفا راهنمایی بفرمایید با تشکر