مشکلات خانوادگی

دریا

باسلام خدمت شما و عرض خسته نباشید.میخاستم بدونم ک میتونم ازسن قانونی ببد بامراجعه ب دادگاه یاگرفتن وکیل حکم و یانامه ای ازدادگاه دریافت کنم ک باتوجه ب اون بتونم مستقل باشم و تنها زندگی کنم یعنی راهی برای انجام این کارهست یان
دریا

باسلام خدمت شما و عرض خسته نباشید.میخاستم بدونم ک میتونم ازسن قانونی ببد بامراجعه ب دادگاه یاگرفتن وکیل حکم و یانامه ای ازدادگاه دریافت کنم ک باتوجه ب اون بتونم مستقل باشم و تنها زندگی کنم یعنی راهی برای انجام این کارهست یان