فحاشی

با سلام و عرض ادب

آیا من میتوانم از پدرم که سالهاست با هتک حرمت و فحاشی کردنهای مداوم به من موجبات افسردگیم را فراهم کرده، شکایت کنم و از دادگاه تقاضای زندگی جدای از پدر داشته باشم؟ بطوریکه نفقه ام را پرداخت نماید.