حوه ثبت ایده

احمدی

باسلام و احترام

درحال راه اندازی یک سایت اینترنتی هستیم ولی چون ایده این سایت جدید و نو هست ، نگران دزدیده شدن ایده این سایت هستیم . راهنمایی فرمایید چگونه میتوانیم از نظر حقوقی از دزدیده شدن ایده این سایت جلوگیری کنیم؟ سپاسگزارم