خيانت در امانت و تحصيل مال نامشروع

سعيد مددي

با سلام

يك عدد لپ تاب كه متعلق به اينجانب است توسط يكي از آشنايان من بدون اجازه و هماهنگي از منزل من برده شده است و هرچه از طريق تلفن و دادن پيامك اصرار بر تحويل آن از سوي شخص خاطي ورزيده ام تا كنون بي نتيجه مانده و فرد مذكور حتي طلب مبلغي پول از من در ازاي برگرداندن لپ تاب نموده است. با مراجعه به دادسرا عريضه اي با عنوان خيانت در امانت و تحصيل مال نامشروع تنظيم كرده و به كلانتري منطقه فرستادم و در آنجا با پركردن فرمهاي لازم و ضميمه كردن پرينت پيامكهاي رد و بدل شده و نيز سند خريد لپ تاب پرونده اي تشكيل دادم كه به من گفتند مجددا بايد به دادسرا ارسال شود حال با توجه به اينكه من تنها از فرد شاكي شماره موبايلش را دارم چگونه مي توانم اين پرونده را پيگيري نمايم؟ آيا از طرف دادسرا با من تماسي گرفته مي شود و اينكه مرحله بعدي كار چيستو چگونه بايد پيگيري نمايم؟

با تشكر