فسخ قرار داد

مرشدی

با سلام و احترام

یک باب منزل ارثی بین وراث و یک فروشنده در املاک قولنامه شده است و چکی بابت فسخ قرارداد از دو طرف به مبلغ 15 میلیون دریافت شده است، حالا یکی از وراث قصد فسخ دارد و می گوید در محضر برای امضا حاضر نمی شود. در صورتی که طرف دیگر که چک تصمین داده است موافق قرارداد است، حالا سرانجام این قرار داد فسخ می شود یا خیر؟ در صورت فسخ پرداخت جریمه با چه کسی است؟

با سپاس