وکالت بلاعزل

زهرا علیجانی
ضمن عرض سلام.پدر شوهرم قبل از عقد برای اعتماد سازی و جلب نظر مثبت خانواده من وکالت بلاعزلی به بنده دادند در ارتباط با یک آپارتمان که قرار شد بعدا بقیه کارهای به نام زدن را انجام دهند.اما متاسفانه بعد از 20 روز زندگی مشترک متوجه فریب از سوی این خانواده شدیم و هم اینک پرونده ای در دادگاه بر علیه ایشان و پسرش در جریان است تحت عنوان فریب در ازدواج.بنده با توجه به اوضاع سریعا اقدام به اخذ سند تک برگ به نام خود کردم.حال پدر همسرم از بنده شکایت کرده که منزل را به خود واگذار نموده ام و وجه ثمن آن را به ایشان پرداخت نکرده ام و در شکایتشان عنوان نموده اند مصلحت موکل را در نظر نگرفته ام.آیا دعوی ایشان راه به جایی دارد؟