مهریه

الیاس

باسلام 
اگر زنی مهریه خود را بصورت اقساطی دریافت کند و طلاق بگیرد 
و مجدد ازدواج کند آیا مابقی مهریه او قطع میشود یا میتواند بعد از ازدواج مجدد مابقی مهریه خود را دریافت کند 
با تشکر