وصیت نامه

بهرام
با سلام آیا زن میتونه دارایی خودشو فقط برای بچهاش به ارث بزاره و کاری کنه که شوهر از ارث محروم بشه