وکالت بلاعزل ملک مادری و اقدام به فروش آن

Amirhasanpour
من و مادرم به صورت سوری به بنگاه رفتیم مبایعه نامه نوشتیم و قیمت ۱۲۰میلیون تایین کردیم. وبعد به بنده وکالت بلاعزل داد.بنده ملک را فروختم.الان پول آن را میخواهد. و شکایت کرده .میتواند پول را بگیرد؟