ترک انفاق

محمد
سلام خسته نباشید من یه طلبه هستم همسرم چن وقته حدود 7 ماهه منزل مشترک رو ترک کردن و از ایشان شکایت عدم تمکین کردم و در رای بدوی محکوم به عدم تمکین شدن. و برنگشتن و و با اکاذیب و اتهامات بر علیه من حکم بدوی را تجدید نظر و به استان فرستادن و در تجدید نظر هم حکم بدوی قطعی شد.و نظر ایشان رد شد.چون من هم شاهد داشتم رفتم دنبالش و هم اظهار نامه فرستادم که در جواب اظهار نامه می نوشت بر میگردم وقتی میرفتیم فقط می گفق طلاق میگیرم. اما همسرم شکایت ترک انفاق کیفری دادن و پرونده به دادگاه ویژه روحانیت استان دیگرفرستادن.بعد یه جلسه ایشان باز به خانه برنگشتن/و همسرم کاغذ های دست نوشت خودش با چن نفر امضا و شاهد دروغ گرفتن و بر علیه بنده توطئه و اتهامات نوشتن.که این کاغذ ها در دادگاه شهرستان خودمان در تجدید نظر خواهی ایشان نقض خورد و رد شد/ اما در دادگاه روحانیت من حتی اسم شواهد و حکم قطعی دادگاه بدوی و قطعی را بردم قبول نکردن و هیچ جوابی نمی دادن/و حتی برایم قرار صادر کردن مجبور شدم ضامن بیارم/ میخواستم راهنمای کنید این قرار دادگاه روحانیت قانونی بوده و من چیکار باید کنم تا شواهد را برای اثبات عدم تمکین ایشان در دادگاه برای استماع شهادتشان حاظر کنم/ خیلی ممنون از شما و رای بدوی تجدید نظر رفته تجدید نظری ایشون رد و رای اول را قطعی اعلام کردن/ من برای دادگاه روحانیت رای اول که قابل تجدید نظر بودو بردم و وقت صادر کردن قرار رای قطعی هم بردم باز قبول نکردن/و رای نشوز قبلتر صادر شده دوباره اظهار نامه بعد رای قطعی فرستادم دنبالشون اما همسرم گفتن بیای دنبالم برمیگردم وقتی با جند نفر به دنبالش رفتیم میگفت طلاق میگیرم و بر نمیگردم/ از شواهد امضا گرفتم که شاهدن عدم تمکین نکرده با رای قطعی بردم ددادگاه روحانیت به پرونده پیوست کردم و دفاعیات خودم را برای بار دوم در یک برگه نوشتم و تحویل دادم /اما قاضی قرار برام صادر کرد منم مجبور شدم وثیقه بزارم گفتن که دادگاه براتون یه جلسه میزاره اونجا دفاعیات خودتو بگو / و رای بدوی رو اول بار بردم براشون این رای قطعیم بردم اما باهم نبردمشون/ 5 میلیون وثیقه گرفتن و تنها فیش بانکیم بهم دادن و یگ برگه برای اینکه برای وثیقه این مبلغ رو واریز کردم رو امضا کردم پیش خودشونه/نمیدونم آیا پس بدن یانه؟ قاضی شعبه اول دادسرای روحانیت می گفت من برای شما و به نفع شما پرونده رو ادامه ندادم اما همسرتون اومده و اعتراض کردن که من رای منصفانه ندادم و به دادگا موکول کردیم که حرف منو نقض کردن و گفتن باید ضامن بیاره تا جلسه حضوری/ منم رفتم هرچی میگفتم این کاغذ این حکم استان خودمان ایشون قبول نمیکرد میگفت من کاری به این ندارم./دیگه نمیدونم به میل خودش قرار صادر کرد اینو نمیدونم./ خواهشا راهنمایی کنید من باید برای حق و حقوق خوودم پیکار کنم؟ خیلی ممنون از زحمات شما عزیزان


محمدمحمد

سلام خسته نباشید من یه طلبه هستم همسرم چن وقته حدود 7 ماهه منزل مشترک رو ترک کردن و از ایشان شکایت عدم تمکین کردم و در رای بدوی محکوم به عدم تمکین شدن. و برنگشتن و و با اکاذیب و اتهامات بر علیه من حکم بدوی را تجدید نظر و به استان فرستادن و در تجدید نظر هم حکم بدوی قطعی شد.و نظر ایشان رد شد.چون من هم شاهد داشتم رفتم دنبالش و هم اظهار نامه فرستادم که در جواب اظهار نامه می نوشت بر میگردم وقتی میرفتیم فقط می گفق طلاق میگیرم. اما همسرم شکایت ترک انفاق کیفری دادن و پرونده به دادگاه ویژه روحانیت استان دیگرفرستادن.بعد یه جلسه ایشان باز به خانه برنگشتن/و همسرم کاغذ های دست نوشت خودش با چن نفر امضا و شاهد دروغ گرفتن و بر علیه بنده توطئه و اتهامات نوشتن.که این کاغذ ها در دادگاه شهرستان خودمان در تجدید نظر خواهی ایشان نقض خورد و رد شد/ اما در دادگاه روحانیت من حتی اسم شواهد و حکم قطعی دادگاه بدوی و قطعی را بردم قبول نکردن و هیچ جوابی نمی دادن/و حتی برایم قرار صادر کردن مجبور شدم ضامن بیارم/ میخواستم راهنمای کنید این قرار دادگاه روحانیت قانونی بوده و من چیکار باید کنم تا شواهد را برای اثبات عدم تمکین ایشان در دادگاه برای استماع شهادتشان حاظر کنم/ خیلی ممنون از شما و رای بدوی تجدید نظر رفته تجدید نظری ایشون رد و رای اول را قطعی اعلام کردن/ من برای دادگاه روحانیت رای اول که قابل تجدید نظر بودو بردم و وقت صادر کردن قرار رای قطعی هم بردم باز قبول نکردن/و رای نشوز قبلتر صادر شده دوباره اظهار نامه بعد رای قطعی فرستادم دنبالشون اما همسرم گفتن بیای دنبالم برمیگردم وقتی با جند نفر به دنبالش رفتیم میگفت طلاق میگیرم و بر نمیگردم/ از شواهد امضا گرفتم که شاهدن عدم تمکین نکرده با رای قطعی بردم ددادگاه روحانیت به پرونده پیوست کردم و دفاعیات خودم را برای بار دوم در یک برگه نوشتم و تحویل دادم /اما قاضی قرار برام صادر کرد منم مجبور شدم وثیقه بزارم گفتن که دادگاه براتون یه جلسه میزاره اونجا دفاعیات خودتو بگو / و رای بدوی رو اول بار بردم براشون این رای قطعیم بردم اما باهم نبردمشون/ 5 میلیون وثیقه گرفتن و تنها فیش بانکیم بهم دادن و یگ برگه برای اینکه برای وثیقه این مبلغ رو واریز کردم رو امضا کردم پیش خودشونه/نمیدونم آیا پس بدن یانه؟ قاضی شعبه اول دادسرای روحانیت می گفت من برای شما و به نفع شما پرونده رو ادامه ندادم اما همسرتون اومده و اعتراض کردن که من رای منصفانه ندادم و به دادگا موکول کردیم که حرف منو نقض کردن و گفتن باید ضامن بیاره تا جلسه حضوری/ منم رفتم هرچی میگفتم این کاغذ این حکم استان خودمان ایشون قبول نمیکرد میگفت من کاری به این ندارم./دیگه نمیدونم به میل خودش قرار صادر کرد اینو نمیدونم./ خواهشا راهنمایی کنید من باید برای حق و حقوق خوودم چیکار کنم؟ خیلی ممنون از زحمات شما عزیزان