طلاق ایرانی

rooya

با سلام و درود

من در امریکا زندگی میکنم همسرم سه سال پیش من  را ترک کرد و به ایران برگشت و در ایران  ازدواج مجدد کرد بدون رضایت من و ا لان یه بجه دارد ولی حاضر نشد من را طلاق بدهد من طلاق امریکایی رو گرفتم اگر اینجا کنسولکری ایران در واشنگنتن طلاق من را تایید کنه ایا با وکالتی که به مادرم دادم حکم طلاقم در ایران ثبت میشه