خرید ملک

مرتضی

با سلام بنده ملکی را خریداری کرده ام که هنوز سند ندارد.پس از تصرف ملک متوجه شدم که مالک و سازنده با یکدیگر به مشکل برخورده اند و سندهای این آپارتمان نوساز به همین دلیل صادر نمی شود.سوال اینجاست که آیا این مشکل به ما مربوط می شود و اینکه اختلاف این دو نفر ضرری برای ما دارد یا خیر؟
ضمن اینکه قولنامه با کد رهگیری دست اینجانب است.البته بنده ملک را نه از سازنده و نه از مالک خریده ام بلکه از پیمانکار خرید کرده ام
مرتضی

با سلام بنده ملکی را خریداری کرده ام که هنوز سند ندارد.پس از تصرف ملک متوجه شدم که مالک و سازنده با یکدیگر به مشکل برخورده اند و سندهای این آپارتمان نوساز به همین دلیل صادر نمی شود.سوال اینجاست که آیا این مشکل به ما مربوط می شود و اینکه اختلاف این دو نفر ضرری برای ما دارد یا خیر؟
ضمن اینکه قولنامه با کد رهگیری دست اینجانب است.البته بنده ملک را نه از سازنده و نه از مالک خریده ام بلکه از پیمانکار خرید کرده ام